Promluvme si

Dejte nám šanci a neváhejte se zeptat

Ahoj světe. Jsme Centrum
Čechů a Slováků Curych

Naše adresa

Centrum Čechů a Slováků Curych
Binzmühlestrasse 81, 8050 Zürich

Náš e-mail

jana.vankova@centrum-cs-curych.ch

Telefon

+41 79 207 54 19

Nechte nám zprávu





    Aktivní vzdělávání

    Bilingvní děti, které Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Tyto děti budou schopny, díky svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět ke vzájemnému porozumění mezi národy.

    Výjimeční učitelé

    ČŠBH Curych byla uznána roku 2012 Ředitelstvím kantonu Curych jako škola HSK – vyučující rodný jazyk a kulturu, známka z českého jazyka je zapisována žákům na švýcarské vysvědčení a 31. srpna 2018 podepsala s ministerstvem školství smlouvu o poskytování vzdělávání občanům České republiky.