Česká škola bez hranic Curych

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC CURYCH - ČŠBH CURYCH

Česká škola bez hranic je zárukou kvalitního vzdělání v oblasti výuky češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR. Bilingvní děti, které Česká škola bez hranic vzdělává a vychovává, představují pro svou rodnou zemi a zároveň i pro zemi, ve které žijí, bohatý intelektuální, ekonomický a sociální potenciál. Tyto děti budou schopny, díky svým jazykovým a kulturním znalostem, uchovat českou identitu v zahraničí a přispět ke vzájemnému porozumění mezi národy.

ČŠBH Curych byla uznána roku 2012 Ředitelstvím kantonu Curych jako škola HSK – vyučující rodný jazyk a kulturu, známka z českého jazyka je zapisována žákům na švýcarské vysvědčení a 31. srpna 2018 podepsala s ministerstvem školství smlouvu o poskytování vzdělávání občanům České republiky v období plnění povinné školní docházky, tím získávají žáci školy osvědčení právoplatné v ČR.