Herní skupinka „Spielgruppe“

V herní skupince „Spielgruppe“, která je určena pro děti od 2 let, získávají Vaše děti první socializační zkušenosti, které jim ulehčí vstup do švýcarské mateřské školky.

Proč Vám doporučuji přihlásit Vaše děti do herní skupinky TOBOGAN?

Protože Vaše děti spolu a hravě s krtečkem:

  • poznávají nové kamarády · rozšiřují si slovní zásobu · hrají si · jsou tvořivé · zpívají · malují a kreslí · začleňují se do skupiny · poslouchají příběhy a pohádky · učí se řešení konfliktů a společenskému chování · seznamují se s pohybovými hrami
  • osvojují si a upevňují si český, slovenský a německý jazyk hravou a svobodnou formou a mnohem více …

Základem všech činností je hra, poznáváme svět hrou. Vytváříme prostředí, ve kterém se každé dítě cítí bezpečně a sebevědomě. Platí zde jednoduchá a jasná pravidla, která jsou dětem nápomocna k osvojování soběstačnosti a zodpovědnosti. Samozřejmostí je individuální přístup a umožnit každému dítěti všestranný rozvoj osobnosti.

Světem letí novina, „ Spielgruppe“ se otevírá.

„Spielgruppe“ je konstantní herní skupinka, která se pravidelně setkává. Vyberte si z naší jazykové nabídky, kterou herní skupinku budete navštěvovat.

Den Skupinka Čas
Pondělí Československá herní skupinka 8:45 - 11:30
Úterý Slovenská herní skupinka 8:45 - 11:30
Středa Česká herní skupinka 8:45 - 11:30
Pátek Švýcarská herní skupinka 8:45 - 11:30

Velikost herní skupinky: 4 – 15 dětí (Cena: CHF 30/ setkání)
Otevřeme, pokud se přihlásí alespoň čtyři děti.