Setkávání generací a soudržnost

Víme, že předávání hodnot, kultury a zkušeností se uskutečňuje v rámci mezigeneračních vztahů, které mají zásadní význam pro kvalitu života v každém věku. Stáří přináší řadu pozitivních hodnot a seniorská generace hraje významnou roli v rodinách a komunitách. A my jsme si toho vědomi, a proto chceme toto spojování generací podporovat. Podpora mezigeneračních vztahů a spolupráce by měla být součástí všech aktivit realizovaných v Centru Čechů a Slováků Curych a odstranit věkové bariéry ve prospěch celé komunity.

Naše vize: podporovat setkávání všech generací, které se vzájemně obohatí.

  • Aktivity pro seniory – setkávání u čaje o 15 hod.
  • Cvičení pro seniory s prvky jógových pozic
  • Projekt „Babička a dědeček v Českém domě Curych “ spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory.
  • Senioři – dobrovolnická činnost / např. babička ve „Spielgruppe“, pečeme s babičkami…